Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2008

1ο Ετήσιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ιππικής Αντοχής (ΕΠΠΑΙΑ) 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1ο Ετήσιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ιππικής Αντοχής (ΕΠΠΑΙΑ) 2008
1οι Αγώνες Ιππικής Αντοχής του 1ου ΕΠΠΑΙΑ (2008) της Π.Ε.Π.Σ.Ι.

Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2008

Η Πανελλήνια Ένωση Παραδοσιακών Συλλόγων Ιππικής προκηρύσσει τους 1ους υπό
την αιγίδα της Αγώνες Ιππικής Αντοχής (ΑΙΑ) του 1ου ΕΠΠΑΙΑ (2008).

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ΑΙΑ θα διεξαχθούν την Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Απριλίου 2008,
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηλεών Μαγνησίας. Η διοργάνωση θα γίνει από
τον Ιππικό Φυσιολατρικό Όμιλο Μηλεών (Ι.Φ.Ο.Μ), τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου
Μηλεών και τον Αθλητικό Οργανισμό Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, σε
συνεργασία και υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής Αντοχής της
Π.Ε.Π.Σ.Ι. και με την συμπαράσταση όλων των Τοπικών Αρχών.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ΑΙΑ θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Γενική Προκήρυξη του 1ου
ΕΠΠΑΙΑ (2008).
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά την
ανωτέρω Γενική Προκήρυξη, η οποία είναι διαθέσιμη από τα Σωματεία-μέλη της
Π.Ε.Π.Σ.Ι., την Γενική Γραμματεία της Π.Ε.Π.Σ.Ι., τους δικτυακούς τόπους
www.horse.gr και www.e-horse.gr και θα παρουσιαστεί με λεπτομέρεια στην
διάρκεια των σεμιναρίων για το Άθλημα της Ιππικής Αντοχής της Π.Ε.Π.Σ.Ι.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΑ
Παρασκευή 4 Απριλίου 2008:
Άφιξη Ίππων μέχρι 19.30. Εξαιρέσεις για ειδικούς λόγους, μπορεί να
επιτραπούν μετά από σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ) και των
εκπροσώπων της Π.Ε.Π.Σ.Ι.

14.00 - 20.00: Πρώτη Κτηνιατρική Εξέταση (ΚΕ) για τους ΑΙΑ και έλεγχος
εγγράφων Υγείας των ΑΘΛΗΤΩΝ ΙΠΠΩΝ (διαβατήρια, κτηνιατρικές βεβαιώσεις...)
και εγγράφων πιστοποίησης Ιδιότητας Αθλητή Ιππικής Αντοχής (ΙΔ.Α.Ι.Α.) των
ΑΘΛΗΤΩΝ ΙΠΠΕΩΝ, καθώς και τακτοποίηση οικονομικών θεμάτων. Σε περίπτωση
αρνητικής γνωμάτευσης για κάποιο ΑΘΛΗΤΗ ΙΠΠΟ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
ζητήσει επανεξέταση την επομένη ημέρα πριν την εκκίνηση του ΑΙΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στον κυρίως χώρο της διοργάνωσης σε
όσους δεν είναι στον κατάλογο συμμετοχών και δεν διαθέτουν έγγραφα υγείας
για τους ίππους τους. Οι καθυστερημένες συμμετοχές (Late Entries) που δεν
έχουν υποβληθεί μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, μπορεί να γίνουν δεκτές
μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΟΕ και ΚΕ.

20.30 - 22.00: Συγκέντρωση Γενικής και Τεχνικής Ενημέρωσης (Technical
Meeting)
22.00 - 24.00: Δείπνο - Παράλληλη Εκδήλωση

Σάββατο 5 Απριλίου 2008:
08.00: Κτηνιατρική επανεξέταση και εξέταση-έλεγχος για τυχόν καθυστερημένες
συμμετοχές (Late Entries) και καθυστερημένες αφίξεις.


09.00: Εκκίνηση της Κατηγορίας Γ και του πρώτου μέρους (πρώτη ημέρα) της
Κατηγορίας Α.
Σημείωση: Η διαδρομή της Κατηγορίας Γ μπορεί να επιλεγεί ως πρώτο μέρος (της
πρώτης ημέρας) της Κατηγορίας Α. Η διαδρομή θα έχει ΔΥΟ φάσεις. Η εκκίνηση
θα είναι Ομαδική ή Ατομική και θα ανακοινωθεί κατά την Τεχνική Ενημέρωση.
12.30: Όριο χρόνου για τερματισμό της εκκίνησης των 09.00. Μπορεί να
τροποποιηθεί ανάλογα με την μέθοδο εκκίνησης που θα επιλεγεί και θα
ανακοινωθεί κατά την Τεχνική Ενημέρωση.

13.00: Εκκίνηση της Κατηγορίας Β και του πρώτου μέρους (πρώτη ημέρα) της
Κατηγορίας Α.
Σημείωση: Η διαδρομή της Κατηγορίας Β μπορεί να επιλεγεί ως πρώτο μέρος (της
πρώτης ημέρας) της Κατηγορίας Α. Η διαδρομή θα έχει ΤΡΕΙΣ φάσεις. Η εκκίνηση
θα είναι Ομαδική ή Ατομική και θα ανακοινωθεί κατά την Τεχνική Ενημέρωση.
18.30: Όριο χρόνου για τερματισμό της εκκίνησης των 13.00. Μπορεί να
τροποποιηθεί ανάλογα με την μέθοδο εκκίνησης που θα επιλεγεί και θα
ανακοινωθεί κατά την Τεχνική Ενημέρωση.

18.30: Παράλληλη Εκδήλωση
21.00: Δείπνο - Παράλληλη Εκδήλωση

Κυριακή 6 Απριλίου 2008:
09.00: Εκκίνηση του δεύτερου μέρους (δεύτερη ημέρα) της Κατηγορίας Α. Η
εκκίνηση θα είναι Ομαδική ή Ατομική και θα ανακοινωθεί κατά την Τεχνική
Ενημέρωση.
Οι ΑΘΛΗΤΕΣ ΙΠΠΕΙΣ που επέλεξαν το Σάββατο την διαδρομή της Κατηγορίας Γ ως
πρώτο μέρος της συμμετοχής τους στην Κατηγορία Α, θα διανύσουν την διαδρομή
της Κατηγορίας Β και όσοι επέλεξαν το Σάββατο την διαδρομή της Κατηγορίας Β
ως πρώτο μέρος της συμμετοχής τους στην Κατηγορία Α, θα διανύσουν την
διαδρομή της Κατηγορίας Γ.
12.30: Όριο χρόνου για τερματισμό για όσους διανύσουν την διαδρομή της
Κατηγορίας Γ.
14.30: Όριο χρόνου για τερματισμό για όσους διανύσουν την διαδρομή της
Κατηγορίας Β.

15.00 - 18.00: Παράλληλες Εκδηλώσεις

18.00: Απονομές Επάθλων για όλες τις Κατηγορίες και για την Καλύτερη Φυσική
Κατάσταση ΑΘΛΗΤΟΥ ΙΠΠΟΥ - BEST CONDITION AWARD, Ομιλίες, Δεξίωση, διάθεση
τυχόν υπολοίπων ποσών από τις Χορηγίες ή από άλλη διαδικασία για κοινοφελείς
σκοπούς, επίσημος τερματισμός.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΣ
Το δικαίωμα συμμετοχής στους ΑΙΑ ορίζεται σε ? 1,00 ευρώ ανά χιλιόμετρο
διαδρομής και για τις καθυστερημένες συμμετοχές (Late Entries) θα είναι ?
2,00 ευρώ ανά χιλιόμετρο διαδρομής. Το κόστος σταβλισμού ανά ΑΘΛΗΤΗ ΙΠΠΟ
είναι ? 60 ευρώ μέχρι την αποσυναρμολόγηση των στάβλων το πρωΐ της 8ης
Απριλίου 2008 και περιλαμβάνει την στρωμνή. (Σε περίπτωση σχετικής χορηγίας
μέχρι την έναρξη των ΑΙΑ, το κόστος σταβλισμού θα μειωθεί ή θα μηδενισθεί).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα γίνονται δεκτές από την Γενική Γραμματεία της
Π.Ε.Π.Σ.Ι. από 17 έως και 28 Μαρτίου 2008 στο FAX. 210 8144427, ή email:
haste@otenet.gr . Για την υποβολή της αίτησης πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να
χρησιμοποιηθεί το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ που θα είναι διαθέσιμο από 11 Μαρτίου 2008
από τα Σωματεία-μέλη και την Γεν. Γραμματεία της Π.Ε.Π.Σ.Ι., από τους
Χορηγούς Επικοινωνίας (δικτυακοί τόποι www.horse.gr και www.e-horse.gr ,
Περιοδικά ΑΛΟΓΟ σπορ & θέαμα και ΙΠΠΑΣΙΑ) και στα Ελεύθερα Σεμινάρια για το
Άθλημα της Ιππικής Αντοχής που διοργανώνονται από την Π.Ε.Π.Σ.Ι. πριν τους
ΑΙΑ.

Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Ασφάλιση των συμμετεχόντων ιδιοκτητών-ιππέων για αστική ευθύνη τους για
τυχόν σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές που μπορεί να προξενηθούν σε
τρίτους εξ υπαιτιότητός τους κατά τη

διάρκεια συμμετοχής τους στους ΑΙΑ του ΕΠΠΑΙΑ της Π.Ε.Π.Σ.Ι., είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Το κόστος αυτής της ασφάλισης έχει συμπεριληφθεί στο ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Ζ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
1ος ? 3.000 και ΚΥΠΕΛΟ και ΜΕΤΑΛΛΙΟ και ΡΟΖΕΤΑ
2ος ? 1.500 και ΜΕΤΑΛΛΙΟ και ΡΟΖΕΤΑ
3ος ? 800 και ΜΕΤΑΛΛΙΟ και ΡΟΖΕΤΑ
4ος ? 400 και ΡΟΖΕΤΑ
5ος ? 200 και ΡΟΖΕΤΑ
6ος ? 100 και ΡΟΖΕΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ?6.000 για κάθε αγώνισμα

Χρηματικό Επαθλο για ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΟΥ ΙΠΠΟΥ
? 3.000 και ΚΥΠΕΛΟ και ΜΕΤΑΛΛΙΟ και ΡΟΖΕΤΑ

Όλοι όσοι τερματίσουν θα λάβουν ΡΟΖΕΤΑ

Η. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα βιντεοσκοπηθούν με επαγγελματικό εξοπλισμό και πάνω από 4
Χειριστές, σε όλη τους την διάρκεια από Εταιρία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων και
τα σημαντικά στηγμιότυπα θα αναμεταδοθούν από διάφορα τηλεοπτικά κανάλια
τοπικής και πανελλήνιας εμβέλειας, με ευθύνη της παραγωγού εταιρίας και της
Π.Ε.Π.Σ.Ι.. Ίσως υπάρξει και δυνατότητα και για άμεση-LIVE παρουσίαση των
αγώνων από κάποια τηλεοπτικά κανάλια. Η παραγωγός εταιρία, μετά από σχετικό
μοντάζ, θα διαθέσει το DVD των αγώνων στην Π.Ε.Π.Σ.Ι. και στους Διοργανωτές
προς διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο έναντι τιμήματος που θα καθοριστεί κατά
τους αγώνες.

Θ. ΔΙΑΦΟΡΑ
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε Κατηγορίας θα γίνεται από την Γραμματεία
των Αγώνων με ανάρτηση σχετικού καταλόγου στον Πίνακα Ανακοινώσεων εντός ΔΥΟ
ωρών από την λήξη του ΤΕΛΙΚΟΥ ορίου χρόνου τερματισμού της Κατηγορίας.

Η αναχώρηση ΑΘΛΗΤΩΝ ΙΠΠΩΝ από τον χώρο της διοργάνωσης θα μπορεί να γίνει
μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Κτηνιατρικής Επιτροπής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Η σύνθεση των Επιτροπών της Διοργάνωσης και οι διαδρομές των ΑΙΑ (σε έντυπη
& ηλεκτρονική μορφή) θα ανακοινωθούν από 11 Μαρτίου 2008.

Γενική Διεύθυνση Διοργάνωσης:
Εκπρόσωπος Διοργανωτών:
Αθανάσιος Βήτος, 6936909991, 6981176160

Εκπρόσωποι Π.Ε.Π.Σ.Ι.:
Άγγελος Χατζηκαμάρης (Πρόεδρος ΔΣ), 6994430000
Θεμιστοκλής Ανδρικόπουλος (Γεν. Γραμ/τέας ΔΣ-Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής),
6944308285

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Δικτυακοί τόποι: www.horse.gr και www.e-horse.gr. Περιοδικά: ΑΛΟΓΟ σπορ &
θέαμα, ΙΠΠΑΣΙΑ.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ: SEGWAY και FLEXINODE Hellas-ATIO Group

Από την Γενική Γραμματεία της Π.Ε.Π.Σ.Ι., email: haste@otenet.gr

EOI : Προκηρυξη Dressage

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τους 3ους ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, της αγωνιστικής περιόδου 2008, που θα διεξαχθούν στις
εγκαταστάσεις του ΙΠΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ το Σάββατο 08 και την Κυριακή
09 Μαρτίου 2008.

Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ενδεικτική ώρα ενάρξεως: 08:30

1. Κατηγορία «Β» (Αρχαρίων) Παίδων - Ενηλίκων
Αγώνισμα Αρχαρίων
2. Κατηγορία «Μ» ( Μεσαία )
Αγώνισμα Juniors Team Comp Test F.E.I. D-JUT03-2006
3. Κατηγορία «S» ( Ανωτέρα )
Αγώνισμα Grand Prix F.E.I D-GPB02-2003
4. Κατηγορία «Μ» ( Μεσαία )
Αγώνισμα Young Riders Team Comp Test F.E.I. D-YRT03-2004
5. Κατηγορία «Β» (Αρχαρίων) Παίδων-Ενηλίκων
Αγώνισμα Children Team Comp. Test F.E.I.D-CHT02-2003
6. Κατηγορία «L» ( Ελαφρά )
Αγώνισμα Novice F.E.I. D-WDCN02-2003
7. Κατηγορία «S» (Ανωτέρα )
Αγώνισμα Intermediate I F.E.I. D-IN102-2003


ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ενδεικτική ώρα ενάρξεως: 08:30

1. Κατηγορία «S» (Ανωτέρα )
Αγώνισμα Grand Prix Special F.E.I. D -GPS 02-2003
2. Κατηγορία «Μ» (Μεσαία )
Αγώνισμα Juniors Indiv. Comp. Test F.E.I. D-JUI03-2006
3. Κατηγορία «S» ( Ανωτέρα ) Ενηλίκων - Νέων Ιππέων
Αγώνισμα Prix St. George F.E.I. D-PSG02-2000
4. Κατηγορία «Β» (Αρχαρίων ) Παίδων - Ενηλίκων
Αγώνισμα Children Preliminary F.E.I. D-CHP02-2003
5. Κατηγορία «L» ( Ελαφρά )
Αγώνισμα Advanced F.E.I. D-WDCA02-2003
6. Κατηγορία «Β» (Αρχαρίων ) Παίδων - Ενηλίκων
Αγώνισμα Children Indiv. Comp. Test F.E.I. D-CHI02-2003


Σημείωση: Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2008, τα
αγωνίσματα της Κατηγορίας Β Αρχαρίων είναι μεικτά με διαφορετικές βραβεύσεις
για τους παίδες και τους ενήλικες.

Το αγώνισμα «Αγώνισμα Children Preliminary F.E.I. D-CHP02-2003»,
πρώην Α3 διεξάγεται σε ιπποδρόμιο 20 Χ 60μ.

Παρατηρήσεις


Ψ Για την διεξαγωγή των αγώνων ισχύουν οι διατάξεις της Γενικής Προκήρυξης
της αγωνιστικής περιόδου 2008, καθώς και του Κανονισμού Ιππικής
Δεξιοτεχνίας.
Ψ Ανάλογα με τις συμμετοχές, το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων, θα
σας σταλεί έως την Παρασκευή 07 Μαρτίου 2008.
Ψ Παρακαλούνται οι αρχηγοί Ομάδων να στείλουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ και μόνο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία με τις τελικές συμμετοχές
τους και στις δυο ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στο δελτίο
συμμετοχών, μέχρι την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2008 και ώρα 14.00. Συμμετοχές με
ελλιπή στοιχεία και συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται
δεκτές.
Ψ Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν σε κάθε αγώνα το διαβατήριο του
ίππου με τον οποίο αγωνίζονται, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο ανά πάσα
στιγμή προς έλεγχο από την Αγωνόδικο Επιτροπή, την Ελλανόδικο Επιτροπή και
τον κτηνίατρο των Αγώνων.
Ψ Κάθε ίππος μπορεί να συμμετέχει σε έως και δύο αγωνίσματα την ίδια ημέρα.


Ψ Ανάλογα με τις συμμετοχές, είναι δυνατόν να υπάρξει αλλαγή της ενδεικτικής
ώρας έναρξης, της σειράς των αγωνισμάτων καθώς και της μεταφοράς ενός
αγωνίσματος από την μία ημέρα στην άλλη. Η πληροφόρηση γι αυτές τις αλλαγές
θα γίνεται έγκαιρα. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας είναι πιθανό να
αλλάξουν οι προβλεφθείσες ώρες έναρξης των αγωνισμάτων λόγω ειδικών ή
εκτάκτων περιστατικών. Λόγω αυτού του ενδεχομένου, οι αρχηγοί ομάδων
παρακαλούνται να είναι σε επαφή με τη γραμματεία των αγώνων έτσι ώστε να
ενημερώσουν εγκαίρως και τους αθλητές τους.
Ψ Παρακαλείται ο διοργανωτής Όμιλος να φροντίσει για το ασθενοφόρο, τους
Γραμματείς των Κριτών και τους Αγγελιοφόρους.
Ψ Παρακαλείται ο διοργανωτής Όμιλος να φροντίσει για τα έπαθλα των νικητών
των αγωνισμάτων.
Ψ Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Έπη
Χαραλαμποπουλου (6973 559023) ή στα τηλέφωνα 22990 49350-2 (Γραφεία Ε.Ο.Ι.).

Ψ Ελλανόδικος Επιτροπή:
Κος Στάθης Παναγάκη, κα Άσια Σαχίνογλου
Ψ Κριτές Αγώνων:
κος Νίκος Γεωργόπουλος, κα Rosemary Γεωργοπούλου, κα Βέτα Δεμιροπούλου, κα
Έφη Κουμπέτσου, κα Νίκη Μαρκογιάννη, κα Britt Μπιτσίου, κα Καρολίνα Arnold,
κα Άσια Σαχίνογλου.
Ψ Ξένοι Κριτές: κ Wojciech Markowski "O" (POL)
Ψ Υποψήφιοι Κριτές: κα Ευαγγελία Πούλη, κα Χριστίνα Γκιόνη, κα Μπέτυ
Μαυρομάτη, κα Γιώτα Παπαδοπούλου, κα Τάνια Εμμανουήλ, κα Πέγκυ Γαβριηλίδου,
κα Ελένη Ολιβιέρη, κος Νικόλαος Σίγκας, Γεωργία Παππά, Όλγα Νικολετοπουλου,
Ζωή Μπιλιάλη, Μαρία Πρωτονοτάριου.
Ψ Κτηνίατρος Αγώνων: κος Ιωάννης Καλλιγέρης
Ψ Ιατροί Αγώνων: Υπεύθυνος Κος Στέλιος Κουζούπης


ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Δελτίο ΕΟΙ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Μία μόλις εβδομάδα πριν από την έναρξη της κορυφαίας Εθνικής ιππικής
διοργάνωσης, του πρωταθλήματος υπερπήδησης εμποδίων, το πρόγραμμα της
ιππασίας συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, 1 και 2 Μαρτίου με αγώνες
ανάπτυξης επίσης στο άθλημα της υπερπήδησης εμποδίων.

Στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου στον Παράδεισο Αμαρουσίου
και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Μαραθώνα στο Μαραθώνα θα φιλοξενηθούν
αντίστοιχα οι 3οι κατά σειρά περιφερειακοί αγώνες ανάπτυξης Βόρειας και
Νότιας Αττικής.

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας της Νότιας Αττικής, που θα αρχίσει και τις δύο
ημέρες στις 10.00, περιλαμβάνει την πρώτη ημέρα την Κατηγορία Ή ύψους 1.00μ,
την Κατηγορία Ζ Νέων και Παλαιών Ιππέων ύψους 1.05μ. και ένα αγώνισμα
ελεύθερης συμμετοχής, μαζί με το Ομαδικό Αγώνισμα των ομίλων ύψους 1.05 -
1.10μ. Τη δεύτερη ημέρα θα γίνουν οι Κατηγορίες Ε και Ε Παίδων ύψους 1.10μ.,
η Κατηγορία Δ και Εφήβων ύψους 1.15μ, η Κατηγορία Γ ύψους 1.20μ. και ένα
αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.05μ.

Στην Βόρεια Περιφέρεια, το πρόγραμμα της οποίας θα αρχίσει στις 10.00,
περιλαμβάνει το Σάββατο τις Κατηγορίες Η ύψους 1.00μ. και Ε ύψους 1.10μ. και
ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.20μ. και την Κυριακή το Ομαδικό
Αγώνισμα των ομίλων και τρία ακόμη αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής ύψους
1.05, 1.15μ. και 1.30μ.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τετάρτη, Φεβρουάριος 27, 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΟΙ Νο 6

ΆΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΟΥ:
? Η Επιτροπή Άδειας Ικανότητας Αθλητή εισηγήθηκε αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, με γνώμονα την καλύτερη οργάνωση και την ομαλότερη ροή τους, καθώς και τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Ανάμεσα σε αυτές τις αλλαγές είναι και:
· Η επίπεδη εξέταση θα αντικατασταθεί από test Ιππικής Δεξιοτεχνίας, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους εξεταζόμενους.
· Μόνο υποψήφιοι που θα διεκπεραιώσουν με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση θα εξετάζονται στη συνέχεια στην πρακτική, δηλαδή στο Τest Ιππικής Δεξιοτεχνίας και, εφ' όσον το διεκπεραιώσουν με επιτυχία, θα εξετάζονται και στην υπερπήδηση της Διαδρομής Εμποδίων.
· Η Διαδρομή Υπερπήδησης Εμποδίων θα περιλαμβάνει 6 - 8 εμπόδια ύψους 70 ? 90 εκ., με ένα σύνθετο. Μετά το τέλος της διαδρομής, θα ζητείται από τους εξεταζόμενους να υπερπηδήσουν δύο ? τρία εμπόδια χωρίς αναβολείς.
· Κάθε ίππος μπορεί να χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα από δύο υποψηφίους.
· Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στις εξετάσεις με την δηλωθείσα στολή των ομίλων τους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΝΕΩΝ:
? Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2008 πλησιάζουν και η Οργανωτική Επιτροπή των
αγώνων μαζί με την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη οργανώνουν την Ολυμπιακή κατασκήνωση νέων από 6 έως και 17 Αυγούστου 2008 στο Κινέζικο Διεθνές Κέντρο Νεότητας στο Πεκίνο. Η Ελλάδα θα πάρει μέρος με ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 16 ? 18 ετών, που θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά ή γαλλικά και να έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις στον αθλητισμό. Όσοι εκ των αθλητών της ιππασίας (16 ? 18 ετών) ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ολυμπιακή κατασκήνωση και να ταξιδέψουν στο Πεκίνο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ΕΟΙ αποστέλλοντας βιογραφικό στην ομοσπονδία στα fax. 22990 49617 ή 49413 ή στο email eoi@ath.forthnet.gr έως την Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα αποφασίσει ποιοι αθλητές θα συμμετέχουν τελικά στην Ολυμπιακή κατασκήνωση.

ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
? Καταβάλλεται προσπάθεια από την ΕΟΙ να αλλάξει η ημερομηνία του φετινού Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που έχει προγραμματιστεί από την Τουρκική Ομοσπονδία Ιππασίας στην Κωνσταντινούπολη από 20 έως και 22 Ιουνίου.
? Σε ότι αφορά τη βαθμολογία και τους αγώνες της Λίγκας της Νότιας Κεντρικής Ευρώπης, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, η ΕΟΙ προσπαθεί ώστε:
· Να υπάρχει καλύτερη κατανομή αγώνων και να μην συσσωρεύονται όλοι οι αγώνες στην Κεντρική Ευρώπη
· Να μην αναμειγνύονται οι βαθμοί, που συλλέγουν οι αθλητές της λίγκας της Νότιας και της Βόρειας Κεντρικής Ευρώπης

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ:
? Το ερχόμενο τριήμερο, 7 ? 9 Μαρτίου, όπως ήδη γνωρίζετε, θα διεξαχθεί ο 1Ος αγώνας Πρωταθλήματος στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο. Η προκήρυξη των αγώνων έχει ήδη σταλεί στους ιππικούς ομίλους. Διευκρινίζεται ότι το Σάββατο 8/3 τα αγωνίσματα της Κατηγορίας Γ Νο4 & Νο5 διεξάγονται ενιαία. Το ίδιο συμβαίνει και την Κυριακή 9/3 στην Κατηγορία Β με τα αγωνίσματα Νο11 & Νο12. Συνίσταται στους αθλητές όπως μελετήσουν προσεχτικά τον τρόπο διεξαγωγής των φετινών αγώνων πρωταθλήματος, όπως αυτός περιγράφεται στις σελίδες 7 & 8 της φετινής Γενικής Προκήρυξης.
Υπενθυμίζουμε ότι:
· Η συμμετοχή όλων των αθλητών είναι ελεύθερη, ανεξαρτήτως ηλικιακών κατηγοριών, εκτός των παιδιών που μπορούν να αγωνιστούν μόνο στην Κατηγορία Γ.
· Κάθε ζευγάρι ίππου ιππέα μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο σειρά Κατηγορίας ανά τριήμερο αγώνα, ήτοι ή στην Γ ή στην Β ή στην Α.
· Στα αγωνίσματα κάθε Κατηγορίας (Γ ή Β ή Α) της Κυριακής, προκρίνονται ζευγάρια ίππων ιππέων, που έχουν τερματίσει σε κάποιο από τα αγωνίσματα της Παρασκευής ή του Σαββάτου της ίδιας Κατηγορίας αντίστοιχα. Στα αγωνίσματα της Κυριακής οι αθλητές συλλέγουν βαθμούς, που θα τους δώσουν την πρόκρισή τους στον τελικό αγώνα πρωταθλήματος του Μαΐου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ:
? Η ΕΟΙ έχει λάβει τις ακόλουθες προσκλήσεις για τους παρακάτω διεθνείς αγώνες:
1. Διεθνείς Αγώνες εμποδίων CSI*-W Neustadt Αυστρία / 13 ? 15 Ιουνίου
2. Διεθνείς Αγώνες εμποδίων ΕΦ/ΝΙ/ΠΔ/ CSIOJYRCh Abano Terme Ιταλία / 13 ? 15 Ιουνίου
Για δηλώσεις συμμετοχής ή περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε με την κα Χουχουλή στο τηλ. 22990 49727 ή στο email eoi@ath.forthnet.gr.

Για παρατηρήσεις και επικοινωνία στο email: press@equestrian.org.gr ή στο fax. 22990 49413. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Παρασκευή, Φεβρουάριος 22, 2008

ΕΟΙ : εκπαιδευτικό σεμινάριο και εκπαιδευτικός αγώνας ιππικής αντοχής

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο και
εκπαιδευτικό αγώνα ιππικής αντοχής. Στο σεμινάριο θα διδάξει η Αλέξια
Κολπονδίνου, διεθνής αθλήτρια της ιππικής αντοχής με διακρίσεις και
συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα και εκπαιδεύτρια στο
άθλημα της ιππικής αντοχής με δίπλωμα πιστοποιημένο από τη Γερμανική
Ομοσπονδία Ιππασίας.

Ημερομηνία και Τόπος Τελέσεως:
To εκπαιδευτικό σεμινάριο και ο εκπαιδευτικός αγώνας θα διεξαχθεί το
Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Μαρτίου 2008 στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού
Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.

Εισηγητές:
Εκτός από την Αλέξια Κολπονδίνου, θα διδάξει ακόμη η κ. Claudia Zerlik,
Γερμανίδα κτηνίατρος, ειδικευμένη στο άθλημα της ιππικής αντοχής και
κτηνίατρος της ομάδας νεαρών ιππέων ιππικής αντοχής της Γερμανίας. Στο
σεμινάριο και στον αγώνα θα παρευρίσκεται και ο Γερμανός Bernd Theine, πολύ
έμπειρος αθλητής της ιππικής αντοχής και ειδικός στον εξοπλισμό της ιππικής
αντοχής.

Συμμετοχή:
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους τους φιλίππους και τους αθλητές της
ιππικής αντοχής, με ανώτατο όριο τους 20 συμμετέχοντες. Εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν τους 20, η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας μαζί με
την Αλέξια Κολπονδίνου θα επιλέξουν τους 20. Το δικαίωμα συμμετοχής του
σεμιναρίου και του αγώνα της Κυριακής ανέρχεται στα 150 ευρώ το άτομο, το
οποίο περιλαμβάνει επίσης σνακ και καφέ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον εκπαιδευτικό αγώνα της Κυριακής
είναι η συμμετοχή στο σεμινάριο.

Δήλωση Συμμετοχής:
Παρακαλούμε για τη δήλωση συμμετοχής συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα, η οποία
πρέπει να αποσταλεί έως και την Παρασκευή, 14 Μαρτίου στο email
press@equestrian.org.gr ή στο fax. 22990 49617 ή 49413.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ:
Ως ημερομηνία διεξαγωγής του εκπαιδευτικού αγώνα ορίζεται η Κυριακή 30
Μαρτίου 2008 στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας, Μαρκόπουλο.

Ώρα συγκέντρωσης Αθλητών: 09.00

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ:
· Ο συγκεκριμένος αγώνας Ιππικής Αντοχής δεν θα είναι αγώνας ενάντια στο
χρόνο.

· Οι αθλητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδρομή τους έχοντας ταχύτητα
200μέτρα/λεπτό (12χλ/ώρα). Όποιος αθλητής ολοκληρώσει την διαδρομή του πιο
γρήγορα από το επιτρεπόμενο όριο χρόνου θα επιβαρύνεται με 1 βαθμό ποινής
για κάθε λεπτό. Για τους αθλητές που θα καθυστερήσουν δεν υπάρχει επιβάρυνση
με βαθμούς ποινής. Επίσης κάθε επιπλέον σφυγμός άνω των 40 ανά λεπτό στους
κτηνιατρικούς ελέγχους θα επιβαρύνεται με έναν βαθμό.

· Ο εκπαιδευτικός αγώνας θα διεξαχθεί στη διαδρομή του Cross Country του
Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έρθουν με τα
άλογά τους στο χώρο της προθέρμανσης του Cross Country στις 10.30 για να
περάσουν από τον 1ο κτηνιατρικό έλεγχο, ο οποίος θα γίνει στο σημείο
εκκίνησης της διαδρομής. Μόλις ολοκληρωθεί ο κτηνιατρικός έλεγχος θα δοθεί
εκκίνηση για όλους τους αθλητές μαζί.

· Οι αθλητές οφείλουν να διανύσουν την διαδρομή του Cross Country
παρακάμπτοντας τα φυσικά εμπόδια που υπάρχουν. Σε όλη την διαδρομή θα
υπάρχει η σχετική σήμανση. Αφού ολοκληρώσουν ένα γύρο της διαδρομής του
Cross Country (περίπου 5 χλ.) οφείλουν να περάσουν από το 2ο κτηνιατρικό
έλεγχο (μόνον σφυγμοί), ο οποίος θα διεξαχθεί και πάλι στο σημείο εκκίνησης.
Τα άλογα τα οποία θα έχουν σφυγμό κάτω των 64 ανά λεπτό θα κάνουν 15 λεπτό
υποχρεωτικό διάλειμμα και κατόπιν θα συνεχίσουν και για τον δεύτερο γύρο.

· Τα άλογα τα οποία θα ολοκληρώσουν και το δεύτερο γύρο θα περάσουν από το
σημείο εκκίνησης για τον 3ο Κτηνιατρικό έλεγχο (Μόνον σφυγμοί). Κατόπιν θα
κάνουν διάλειμμα 45 λεπτών και θα επανέλθουν για τον τελικό Κτηνιατρικό
έλεγχο.

· Πλήρης ανάλυση του εκπαιδευτικού αγώνα θα γίνει το Σάββατο 29 Μαρτίου και
ώρα 17.00 - 18.00 - την τελευταία διδακτική ώρα του Σεμιναρίου - από την
Αλεξία Κολποδίνου και την Κτηνίατρο Claudia Zerlink.
Γ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:
Δεν θα ανακηρυχθούν νικητές. Ο αγώνας Ιππικής Αντοχής διεξάγεται μόνον για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:
Για την διευκόλυνση των Αθλητών θα υπάρξει σήμανση με βέλη κατεύθυνσης.

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:
Όσοι Αθλητές συμμετέχουν στο Σεμινάριο δεν θα καταβάλλουν αντίτιμο
συμμετοχής για τον Αγώνα. Οι αθλητές οι οποίοι θα λάβουν μέρος στον
Εκπαιδευτικό αγώνα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Ιππικό Σωματείο της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της
ΕΟΙ, θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Ιατρού ότι είναι υγιείς και σε θέση
να αθληθούν.

Ζ. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ:
Το καπέλο ιππασίας τριών σημείων είναι υποχρεωτικό. Τα παιδιά κάτω των 18
ετών είναι υποχρεωτικό να φορούν θώρακα ασφαλείας. Όλοι οι αθλητές θα πρέπει
να φορούν μπότες ιππασίας ή τσάπς με μποτάκι ιππασίας. Επιτρέπονται
παλμομετρητές και απαγορεύονται μαστίγια και σπιρούνια.

Συντονιστής σεμιναρίου & αγώνα: κ. Μάκης Σκούντζος (τηλ. 22990 49350 & 49355
και 697 3445472).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

* Το πρόγραμμα του σεμιναρίου και του αγώνα είναι ενδεικτικό και μπορεί να
τροποποιηθεί

Ώρα: 09.00-10.00
· Ιππική Αντοχή
· Γενική περιγραφή/ ιστορικά στοιχεία/ η ιππική αντοχή στον κόσμο/ τα άλογα
της ιππικής αντοχής

Ώρα: 10.00-11.00
· Η ιππική αντοχή ως άθλημα (περιγραφή αγώνα)

Ώρα: 11.00-11.15 Διάλειμμα

Ώρα: 11.15-12.00
· Κτηνιατρικά θέματα / Ο κτηνιατρικός έλεγχος των αλόγων στον αγώνα

Ώρα: 12.00-13.00
· Διεθνείς Κανονισμοί της FEI

Ώρα: 12.45-13.15 Ερωτήσεις

Ώρα: 13.15-14.00 Διάλειμμα για φαγητό

Ώρα: 14.00-16.00
· Προετοιμασία για τον αγώνα / προπόνηση για το άλογο / προπόνηση για τον
ιππέα
· Θεωρεία και πρακτική στο ιπποδρόμιο

Ώρα: 16.00-16.15 Διάλειμμα

Ώρα: 16.15-17.00
· Εξοπλισμός / Υποστήριξη αθλητή / Πλήρωμα ομάδας αγώνα

Ώρα: 17.00 - 18.00
· Ερωτήσεις - Γενικού περιεχομένου συζήτηση
· Προετοιμασία για τον εκπαιδευτικό αγώνα της Κυριακής

Ώρα: 18.00 Τέλος της 1ης ημέρας του σεμιναρίου Ιππικής Αντοχής


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Ώρα: 09.00
· Συνάντηση συμμετεχόντων
· Γενικές οδηγίες για τον αγώνα

Ώρα: 10.30
· 1ος κτηνιατρικός έλεγχος αλόγων

Ώρα: 11.30 Έναρξη του αγώνα
· 1ος γύρος του XC και 2ος κτηνιατρικός έλεγχος
· 2ος γύρος του XC και 3ος κτηνιατρικός έλεγχος
· 4ος και τελευταίος κτηνιατρικός έλεγχος

Ώρα: 13.30 Αποκατάσταση Αλόγων

Ώρα: 15.00 - 15.30 Διάλειμμα φαγητού

Ώρα: 15.30 - 17.00 Ανάλυση του αγώνα / συμπεράσματα

Σημείωση:
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο κάθε
συμμετέχων μπορεί να έχει μαζί του μόνο τους απαραίτητους συνοδούς για τη
συμμετοχή του στον αγώνα.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

29-30 Μαρτίου 2008,
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας, Μαρκόπουλο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΠΠΕΑ:
Ονομα:
Επώνυμο:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Ημερ.Γεννήσεως
Γιατί θέλετε να κάνετε αυτό το σεμινάριο;
Συμμετοχή σε αγώνες Ιππικής Αντοχής:
Ιππικό Σωματείο:


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΠΠΟΥ:
Ονομα:
Αρ.Διαβατηρίου:(προαιρετικό)
Φύλο:
Ημερ. Γεννήσεως
Ράτσα:
Χώρα Προέλευσης:

Η αίτηση παρακαλούμε να σταλλεί στo e-mail:
press@equestrian.org.gr, ή στο fax: 22990 49617 και 22990 49413

Ενημέρωση από τον ΣΕΙΕ

Καλημέρα, Αθήνα, 22.2.2008

1. GP EIO - αναβολή αγώνα
Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από το newsletter μας, ο αγώνας GP του ΕΙΟ, που
ήταν προγραμματισμένος για αυτό το σαββατοκύριακο, αναβλήθηκε εξαιτίας της
κακοκαιρίας και της αδυναμίας για καλή προετοιμασία των αγωνιζομένων και
διοργανωτών. Ένας τέτοιος αγώνας αξίζει να γίνεται μόνο όταν όλες οι
συνθήκες είναι ιδανικές για όλους, και συνεπώς η απόφαση κρίνεται ορθή.
Προτάθηκε η αλλαγή ημερομηνιών του GP με τους Περιφερειακούς Αγώνες
Ανάπτυξης του επόμενου σαββατοκύριακου. Αυτό δεν κατέστη δυνατό για
πρακτικούς λόγους.
Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο καθιερωμένος πλέον αγώνας θα γίνει κάποια άλλη
στιγμή μέσα στο 2008 με τη συνηθισμένη επιτυχία.

Γεγονός είναι ότι και ο Φεβρουάριος ουσιαστικά πήγε χαμένος αγωνιστικά, και
ότι από πολύ νωρίς διαπιστώνεται η ανάγκη για μετάθεση ημερομηνιών αγώνων.
Αυτή η ανάγκη θα γίνει ίσως ακόμα πιο έντονη όταν προκύψει αναβολή επίσημων
αγώνων όπως πέρυσι. Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΙΕ είχε προτείνει να υπάρχει κάθε
μήνα κάποιο κενό σαββατοκύριακο για πραγματοποίηση των εξ αναβολής αγώνων.
Τώρα όλα τα σαββατοκύριακα είναι δεσμευμένα, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές
και αγωνιζόμενοι να στηρίζονται στην τύχη και να παρακαλούν για καλό καιρό.
Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με καλύτερο προγραμματισμό ώστε να
προλάβουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις μέσα στη χρονιά. Ποιος είναι
υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του αγωνιστικού προγράμματος?

Δυστυχώς όμως, ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι η αγωνιστική δραστηριότητα
της ιππασίας στην Ελλάδα του 2008 είναι έρμαιο στις διαθέσεις του καιρού. Θα
πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εκμεταλλευόμαστε πιο συχνά το κλειστό του
Μαρκόπουλου. Αφού η ΕΟΙ δεν διοργανώνει αγώνες στο κλειστό, θα πρέπει να
βρει μια φόρμουλα για τη χρήση του κλειστού από ομίλους ή ιδιώτες, χωρίς να
απαιτείται η σύμπραξη της ΕΟΙ.

Οι αθλητές έχουν κουραστεί από τη συνεχή ακύρωση αγώνων και την αδυναμία
προγραμματισμού. Τα σωματεία δεν έχουν κουραστεί από τις αναβολές, ακυρώσεις
και έξοδα χωρίς αντίκρυσμα?

Ο τρόπος μπορεί να βρεθεί, αν υπάρχει βούληση.

2. Γενική Συνέλευση ΕΟΙ - Τροποποίηση Καταστατικού
Η Γενική Συνέλευση της ΕΟΙ με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Τροποποίηση
Καταστατικού» είναι προγραμματισμένη για τις 14.4.2008. Ευχαριστούμε πολύ
την ΕΟΙ για τη διευκρίνιση.
Ο ΣΕΙΕ έχει δεσμευθεί ότι θα κάνει προτάσεις εγκαίρως, γιατί το θέμα αυτό
αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, όποιος από τα μέλη μας
επιθυμεί να κάνει προτάσεις μπορεί να τις στείλει στον ΣΕΙΕ για να τις
προωθήσει. Σε επόμενο newsletter θα σας στείλουμε αντίγραφο του ισχύοντος
καταστατικού της ΕΟΙ.

3. Πίτα ΣΚΑΙ 2008
Την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2008, στις 20:00, οι κριτές (ΣΚΑΙ) κόβουν την
πίτα τους στο «ΠΑΡΑΜΥΘΙ» και έχουν καλέσει όλα τα μέλη του ΣΕΙΕ. Θα τα πούμε
εκεί!

4. Ενημερωτικό Δελτίο ΕΟΙ νο 5
Επισυνάπτεται το Ενημερωτικό Δελτίο νο 5 της ΕΟΙ με πολύ ενδιαφέροντα θέματα
για όλους. Διαβάστε το προσεκτικά. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες
πληροφορίες για τα θέματα αυτά και τα σεμινάρια, μπορεί να απευθυνθεί και
στον ΣΕΙΕ που διαθέτει όλες τις πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους οικονομίας, τα θέματα που αναφέρονται στα εκάστοτε
Δελτία της ΕΟΙ δεν θα επαναλαμβάνονται στο newsletter του ΣΕΙΕ, παρά μόνο αν
απαιτείται σχολιασμός τους.

ΣΕΙΕ

Πέμπτη, Φεβρουάριος 21, 2008

Ενημερωση από ΣΕΙΕ - αναβολή Αγώνων

Kalispera se ola ta pagomena meli tou SEIE !

Dystyxos ta xionia kai to kryo pagosan kai tous agones kai tis ekdiloseis
stin Elliniki ippasia.

Etsi anaballetai ep' aroriston o agonas GP tou EIO pou itan
programmatismenos gia to weekend pou erxetai. (see anakoinosi gia
leptomereies)

Sizytithike na ginei allagi sto programma, me tous agones anaptyxis na
proigithoun to weekend 23 kai 24.2 kai to GP na ginei to weekend 1 kai 2.3.,

omos afto den katesti dynato gia logous proetoimasias ton omilon.

O EIO enimerose ton SEIE oti oi egatastaseis tou tha einai anoiktes to
weekend gia athlites allon omilon, pou tyxon epithymoun na pidixoun diadromi
gia proponitikous logous, kai meta apo synennoisi.

Me tin anavoli tou GP, dimiourgeitai provlima giati tha pame ston 1o Agona
Protathlimatos xoris na exoun pidixei ta aloga megales katigories.

Episis, logo kairou, metatethike I ekdilosi gia tin kopi tis pitas tou SKAI
tin Kyriaki pou erxetai stis 20:00 sto Paramythi (see prosklisi gia
leptomereies).

SEIE

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΟΙ Νο 5

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΜΑΪΟΥ:
? Οι προκηρύξεις των διεθνών αγώνων υπερπήδησης εμποδίων, που έχει αναλάβει να διοργανώσει η ΕΟΙ στο Μαρκόπουλο το Μάιο, είναι ήδη έτοιμες και έχουν αποσταλεί προς έγκριση στη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας. Πρόκειται για το Athens CSI2*, που θα πραγματοποιηθεί από 23 έως και 25 Μαΐου και το Athens CSI3* από 30 Μαΐου έως και 1 Ιουνίου.
Το Athens CSI2* περιλαμβάνει αγωνίσματα για νεολέκτους ίππους και αγωνίσματα ύψους από 1.15μ. έως και 1.40μ, που είναι το Grand Prix. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετέχει με έως δύο νέους ίππους και με έως 3 ίππους στα υπόλοιπα αγωνίσματα. Το Athens CSI3* περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες νέων ίππων και αγωνίσματα ύψους από 1.15μ. έως και 1.50, που είναι το Grand Prix. Και στο Athens CSI3* κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετέχει με έως δύο νέους ίππους και με έως 3 ίππους στα υπόλοιπα αγωνίσματα. Επισημαίνεται ότι και στους δύο αγώνες αθλητής δε μπορεί να συμμετέχει μόνο στην κατηγορία νέων ίππων. Πρέπει να αγωνιστεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες με έστω ένα άλογο. Το δικαίωμα συμμετοχής και στους δύο αγώνες είναι 250 ευρώ για το νέο ίππο και 350 ευρώ για τα υπόλοιπα άλογα. Τα χρηματικά έπαθλα του Athens CSI2* ανέρχονται στο ποσό των 46.000 ευρώ και του Athens CSI3* στο ποσό των 65.000 ευρώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ:
? Οι προκηρύξεις του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και του εκπαιδευτικού αγώνα ιππικής αντοχής, που θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο το Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Μαρτίου θα είναι έτοιμες και αναρτημένες στο διαδυκτιακό τόπο της ΕΟΙ www.equestrian.org.gr (ομοσπονδία ? ανακοινώσεις) τη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου. Επίσης θα αποσταλούν στους ιππικούς ομίλους. Οι ενδιαφερόμενοι για να δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα αίτησης, που συνοδεύει τις προκηρύξεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΤΟ BRNO :
? Στο διεθνή αγώνα CSI2*-W του Brno της Τσεχίας θα συμμετάσχει από 22 έως και 24 Φεβρουαρίου ο Αυγερινός Λινάρδος με το άλογό του R Tyson, με στόχο την πρόκριση του στον τελικό της λίγκας της Νότιας Κεντρικής Ευρώπης, που θα γίνει το Μάρτιο στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

GRAND PRIX EOI :
? Ο Ελληνικός Ιππικός Όμιλος ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα Grand Prix, που ήταν προγραμματισμένος στις εγκαταστάσεις του το Σαββατοκύριακο, 23 και 24 Φεβρουαρίου.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ :
? Αναβλήθηκε το ετήσιο Βαλκανικό Συνέδριο που ήταν προγραμματισμένο για αυτή την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι λόγω των επεισοδίων για το Κόσοβο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΕΙΒΕ:
? Η Τοπική Επιτροπή Ιππασίας Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει τη Δευτέρα, 3 Μαρτίου και ώρα 19.00 στον Ιππικό Όμιλο Θέρμης την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα βραβευθούν οι αθλητές της Βόρειας Ελλάδας που διακρίθηκαν το 2007.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ:
? Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας οργανώνει στις εγκαταστάσεις του στο Γουδί νέο σεμινάριο Θεραπευτικής Ιππασίας και εκπαίδευσης θεραπευτικού αλόγου από 16 έως και 19 Μαρτίου. Όσοι ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύνδεσμο στο τηλ. 210 7488566 ή στο email trag@acn.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ:
? Η ΕΟΙ έχει λάβει τις ακόλουθες προσκλήσεις για τους παρακάτω διεθνείς αγώνες:
1. Διεθνείς Αγώνες εμποδίων Εφήβων / Ν. Ιππέων / Touquet Γαλλία /27-30 Μαρτίου
2. Διεθνείς Αγώνες ντρεσαζ CDI3*/CDIY/CDIJ & Νέων Ίππων στο Ponte de Lima ? Πορτογαλία/ 10 - 13 Απριλίου
3. Διεθνής Αγώνας CSI3* + YH Maubege/ Γαλλία/ 1 - 4 Μαΐου
Για δηλώσεις συμμετοχής ή περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε με την κα Χουχουλή στο τηλ. 22990 49727 ή στο email eoi@ath.forthnet.gr.

Για παρατηρήσεις και επικοινωνία στο email: press@equestrian.org.gr ή στο fax. 22990 49413.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2008

Αλλαγή προγράμματος λογω επικειμενης κακοκαιρίας

Η περιφερειακη επιτροπη Βορείου Αττικής ανακοινωσε ότι δεν θα διεξαχθούν
αγωνες την Κυριακή 17/2 λογω της επικείμενης κακοκαιρίας. Το Σαββαταο 16/2
θα διεξαχθούν μόνο τα επισημα αγωνίσματα : κατηγορία Η, ομαδικό και
κατηγορία Ε.

Δελτίο τυπου ΕΟΙ - Αγωνες Αναπτυξης

Καιρού επιτρέποντος θα συνεχιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο, 16 και 17
Φεβρουαρίου το αγωνιστικό πρόγραμμα της ιππασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
το 2ο κατά σειρά Περιφερειακό Αγώνα Ανάπτυξης Υπερπήδησης Εμποδίων, που θα
φιλοξενηθεί αντίστοιχα στην Βόρεια Αττική στον Ιππικό Όμιλο Τατοΐου και στη
Νότια Αττική στον Αττικό Όμιλο Ιππασίας.

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας της Νότιας Αττικής, που θα αρχίσει και τις δύο
ημέρες στις 10.00, περιλαμβάνει την πρώτη ημέρα την Κατηγορία Ή ύψους 1.00μ,
την Κατηγορία Ζ Νέων και Παλαιών Ιππέων ύψους 1.05μ. και ένα αγώνισμα
ελεύθερης συμμετοχής, μαζί με το Ομαδικό Αγώνισμα των ομίλων ύψους 1.05 -
1.10μ. Τη δεύτερη ημέρα θα γίνουν οι Κατηγορίες Ε και Ε Παίδων ύψους 1.10μ.,
η Κατηγορία Δ και Εφήβων ύψους 1.15μ, η Κατηγορία Γ ύψους 1.20μ. και ένα
αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.05μ.

Στην Βόρεια Περιφέρεια, το πρόγραμμα της οποίας θα αρχίσει στις 9.00,
περιλαμβάνει το Σάββατο τις Κατηγορίες Η ύψους 1.00μ. και Ε ύψους 1.10μ. και
ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.20μ. και την Κυριακή το Ομαδικό
Αγώνισμα των ομίλων και τρία ακόμη αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής ύψους
1.05, 1.15μ. και 1.30μ.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Δευτέρα, Φεβρουάριος 11, 2008

Δελτίο Τυπου ΕΟΙ

Μόνο το Σάββατο οι αγώνες ντρεσάζ

Η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή των αγώνων
Υπερπήδησης Εμποδίων στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο, ενώ οι αγώνες του ντρεσάζ
στον Ιππικό Όμιλο Βορείων Προαστίων έγιναν μόνο το Σάββατο. Συγκεκριμένα,
παρά το χιονόνερο και το δυνατό αέρα, διεξήχθησαν 7 αγωνίσματα την πρώτη
ημέρα, ενώ αναβλήθηκαν τα αγωνίσματα των αρχαρίων ιππέων. Την Κυριακή δεν
έγιναν καθόλου αγώνες σε κανένα από τα δύο αθλήματα.

Ο καιρός δυσκόλεψε πολύ τις προσπάθειες των ιππέων και των αλόγων,
σημειώθηκαν όμως ικανοποιητικά ποσοστά. Η Αναστασία Βερούτη και ο Davidoff S
σημείωσαν ποσοστό 63,75% στο αγώνισμα Juniors Team κερδίζοντας την 1η θέση.
Καλά ποσοστά σημείωσαν ακόμη η Έλλη Μάρτιν και ο Avangard στο αγώνισμα
Children Team (64,19%) και η Ελένη Μυράτ με τον Lahmar Gravvaenge στο Inter
I (63,33%), που κατέλαβαν αντίστοιχα τις πρώτες θέσεις.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Αγώνισμα CH Team
1.Λ. Μαρτίνη - Balans - ΙΟΑ - 59,25%, 2. Ε. Ιμιρζιάδη - Altis - ΙΠΟΕΙΡ -
58,39%, 3. Ε. Ιμιρζιάδη - Graffiti 65 - ΙΠΟΕΙΡ - 57,85%

Αγώνισμα CH Team - Ενηλίκων
1.Ε. Μάρτιν - Avangard - ΙΟΚΕΝ - 64,19%, 2. Α. Καραγεώργου - Marshal -
ΙΠΟΕΙΡ -61,29%, 3. D. De Borbon - Umbria - ΕΙΟ - 55,70%

Αγώνισμα Novice - συμμετοχές 8
1.Α. Καραγεώργου - Marshal - ΙΠΟΕΙΡ - 59,51%

Αγώνισμα J Team
1.Α. Βερούτη - Davidoff S - ΙΟΒ - 63,75%,2 . Χ. Πουλή - Wandango 14 -
ΙΟΒΟΠ - 59,67%, 3. Α. Σκλαβούνου - Dynastie - IOB - 58,08%


Αγώνισμα Inter I - συμμετοχές 4
1.Ε. Μυράτ - Lahmar Gravvaenge - ΕΙΟ - 63,33%, 2. E. Μυράτ - Indy - ΕΙΟ -
62,17%, 3. Χ. Πουλή - Wandango 14 - ΙΟΒΟΠ - 62%

Αγώνισμα Grand Prix
1.Κ. Λω - Hamlet - ΙΟΒ - 62,50%, 2. Ε. Μυράτ - Cosmote Hitrol - ΕΙΟ -
58,19%, 3. Κ. Αστερίου - Liman - ΙΟΒ - 57,15%

Αγώνισμα YR Team
1.Α. Εμμανουήλ - Nostradamus - ΙΟΒ - 63,04%


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Πέμπτη, Φεβρουάριος 07, 2008

Δελτιο ΕΟΙ : Ντρεσάζ και Εμπόδια το Σαββατοκύριακο

Με επίσημους αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας και διημερίδα Υπερπήδησης Εμποδίων
συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα της
ιππασίας.

Συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Βορείων Προαστίων θα
φιλοξενηθούν οι 2οι κατά σειρά αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας της χρονιάς, ενώ
στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο θα γίνει μία διημερίδα εμποδίων, η οποία έχει
σκοπό την προετοιμασία αθλητών και αλόγων για τους αγώνες Πρωταθλήματος που
ακολουθούν στις αρχές Μαρτίου.

Οι αγώνες της Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που θα αρχίσουν και τις δύο ημέρες στις
9.00, περιλαμβάνουν τις Κατηγορίες Αρχαρίων, Ελαφρά, Μεσαία και Ανωτέρα. Την
πρώτη ημέρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CH team, Novice, J Team, YR Team,
Inter I και Grand Prix. Τη δεύτερη ημέρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CH
Preliminary, Ch Individual, Advanced, J Individual, Prix St George και Grand
Prix Special. Για τις ανάγκες των πρώτων αγώνων της χρονιάς η Ομοσπονδία
προσκάλεσε στην Ελλάδα έναν ακόμη ξένο διεθνή κριτή, που θα κρίνει τις
προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Πρόκειται για τον Βέλγο Freddy Leyman.

Οι αγώνες στον ΕΙΟ, που θα αρχίσουν και τις δύο ημέρες στις 9.00,
περιλαμβάνουν τέσσερα αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.00μ, 1.10μ.,
1.20μ και 1.30μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τετάρτη, Φεβρουάριος 06, 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΟΙ Νο 4

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ:
? Τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου και ώρα 22.00 ? 23.00 θα γίνει αφιέρωμα στην Ελληνική Ιππασία μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής «Ελληνικό Πανόραμα» της κ. Ειρήνης Νικολοπούλου. Η εκπομπή μεταδίδεται στο εξωτερικό μέσω του καναλιού ΕΡΤ World και μέσω της Nova στην Ελλάδα την ίδια ώρα. Στο στούντιο της εκπομπής θα βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΕΟΙ κ. Ισίδωρος Κούβελος μαζί με τρεις ιππείς. Μην το χάσετε?!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΟΙ:
? Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ αποφάσισε τον ορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων της ΕΟΙ για τη Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008 και ώρα 16.00. Επίσης όρισε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού για τη Δευτέρα, 14 Απριλίου και ώρα 16.00. Θα αποσταλούν οι σχετικές προσκλήσεις στα Ιππικά Σωματεία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΓΩΝΑΣ:
? Μετά από συνάντηση με τη διεθνή αθλήτρια της Ιππικής Αντοχής, Αλέξια Κολπονδίνου, αποφασίστηκε η διοργάνωση σεμιναρίου ανάπτυξης ιππικής αντοχής το τριήμερο, 28 ? 30 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, στο οποίο θα διδάξουν η Αλέξια Κολπονδίνου και διεθνής κτηνίατρος από τη Γερμανία, ειδικευμένη στο άθλημα της ιππικής αντοχής. Την Κυριακή, 30 Μαρτίου στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα διεξαχθεί και προπονητικός αγώνας ιππικής αντοχής, που θα λάβει χώρα στη διαδρομή cross country του κέντρου. Σκοπός του σεμιναρίου, εκτός από την εκπαίδευση αθλητών και διοργανωτών, είναι και η συγγραφή εθνικού κανονισμού του αθλήματος της ιππικής αντοχής, προσαρμοσμένος στις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα αποσταλεί προκήρυξη του σεμιναρίου, η οποία θα αναρτηθεί και στο website της ΕΟΙ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
? Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Ετήσιο Βαλκανικό Συνέδριο, στο οποίο θα συμμετέχουν οι Γραμματείς του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, κ. Γιώργος Δενδρινός και κ. Ανζέλ Σβορώνου και ο εκπρόσωπος της ΕΟΙ, κ. Τάσος Δεληβοριάς.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΕΟΙ:
? Με μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο της ιππασίας και επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΟΙ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωση τιμήθηκε ο Υπουργός Πολιτισμού, Αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, κος Γιάννης Ιωαννίδης για την προσφορά του στον Ελληνικό αθλητισμό, οι χορηγοί του αθλήματος, ενώ βραβεύθηκαν οι αθλητές, που διακρίθηκαν το 2007. Η ΕΟΙ ευχαριστεί όλους για την παρουσία τους στην εκδήλωσή.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2008:
? Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνεργασία με την ομάδα διεθνών σχεδιαστών διαδρομών για το 2008, με επικεφαλής το διάσημο σχεδιαστή διαδρομών Γερμανό, Olaf Petersen. Η συνεργασία ξεκινάει από τον αγώνα Grand Prix του ΕΙΟ, 22 ? 24 Φεβρουαρίου, όπου τις διαδρομές θα στήσει ο Γερμανός Dieter Heinz. Στον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος, 7 - 9 Μαρτίου επίσης στον ΕΙΟ, σχεδιαστής διαδρομών θα είναι ο Πολωνός, Lucasz Jankowski. Βασικοί βοηθοί θα είναι ο Μάνος Αγγελάκης και ο Γιούρι Κερμέντι. Ταυτόχρονα θα αρχίσει ειδική διδασκαλία στους Σταύρο Γεωργόπουλο, Βασίλη Λαμπρακάκη και Αυγερινό Λινάρδο, ώστε να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την απόκτηση διπλώματος. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εφόσον υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για σχεδιαστές διαδρομών.

Για παρατηρήσεις και επικοινωνία στο email: press@equestrian.org.gr ή στο fax. 22990 49413.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τρίτη, Φεβρουάριος 05, 2008

Δελτίο Τύπου ΕΟΙ : H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕ ΤΟ 2008

Με την ευχή για μία ακόμη καλύτερη αγωνιστική χρονιά για την Ελληνική
επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες βράδυ με απόλυτη επιτυχία στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Χαλάνδρι η ετήσια εκδήλωση κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίττας 2008 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος
για θέματα αθλητισμού, κος Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος τιμήθηκε από την ΕΟΙ
μέσω του Προέδρου της, κου Ισίδωρου Κούβελου, για την προσφορά του στον
ελληνικό αθλητισμό. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη ο κ. Λάμπης Νικολάου,
Αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, ο κ. Γιώργος Βαρδινογιάννης, Πρόεδρος της ΦΦΕ, τα μέλη
της ΕΟΕ, κ.κ. Γιάννης Βασλειάδης, Γιάννης Καρράς, Κώστας Ουίλς, Βαγγέλης
Σουφλέρης, Μιχάλης Φυσετζίδης, Θωμάς Μεντεσίδης και Χρίστος Χατζηαθανασίου,
Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ αθλητικών Ομοσπονδιών.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΙ κος Ισίδωρος Κούβελος αναφέρθηκε στις Ελληνικές επιτυχίες
του 2007, στους στόχους που έχει θέσει η Ελληνική Ιππασία για τη νέα
χρονιά, αλλά και στους πέντε διεθνείς αγώνες και πρωταθλήματα, που έχει
αναλάβει να διοργανώσει η ΕΟΙ μέσα στο 2008.

Η Ελληνική Ιππασία αποχαιρέτησε την χρονιά που πέρασε βραβεύοντας τους
αθλητές που διακρίθηκαν και τιμώντας τους χορηγούς, που έρχονται αρωγοί στην
μεγάλη προσπάθειά της. Από τους αθλητές η ΕΟΙ βράβευσε, μεταξύ άλλων, την
Εθνική Ομάδα Ενηλίκων, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Κύπελλο Εθνών του
Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αθήνας, με μέλη τους Αντώνη Πετρή, Αυγερινό Λινάρδο,
Hannah Μυτιληναίου και Γιούρι Κερμέντι. Την Εθνική Ομάδα Εφήβων, με μέλη
τους Σπύρο Κούβελο, Δημήτρη Μανδρίνο, Φίλιππο Χάγερ, Δάφνη Δερμιτζάκη και
Κωνσταντίνο Γουναρά, που προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε
τελικό ομαδικού αγωνίσματος καταλαμβάνοντας την 9η θέση στο Ομαδικό Αγώνισμα
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υπερπήδησης Εμποδίων. Την Εθνική Ομάδα Παίδων
Υπερπήδησης Εμποδίων, που αποτελείτο από τις Εμμανουέλλα Ερρέρα, Ελένη
Ιμιρζιάδη, Αναστασία Γουναρά, Ζέτα Φούντα και Ελεονόρα Φιοράντη και την
Εθνική Ομάδα Εφήβων Ιππικής Δεξιοτεχνίας με μέλη τις Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου,
Χριστίνα Σαχίνογλου, Αναστασία Βερούτη και Ιουλία Κουδούνη για τη καλή τους
παρουσία στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Η ΕΟΙ, ακόμη, τίμησε τους χορηγούς της, τον Εθνικό Χορηγό, την Alpha Private
Bank, τον ΟΔΙΕ, τον ΟΠΑΠ, τον ΕΟΤ, την ΜΕΤΚΑ, την Chrysler Jeep, τη Siemens,
την Estee Lauder, την Jaeger Le Coultre, την VDV Leben, την Cosmote, την
Coca Cola HBC, την Hocktief, που έχει αναλάβει την συντήρηση του Κέντρου, τη
Hertz, τη G4S και την Puma. Επίσης βράβευσε τους χορηγούς επικοινωνίας, την
ΕΡΤ και τις Εκδόσεις Λυμπέρη.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να προμηθευτείτε από το φωτογραφικό
πρακτορείο www.intime.gr (Αρχείο - Δελτία Τύπου).


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Δευτέρα, Φεβρουάριος 04, 2008

Δελτίο Τύπου ΕΟΙ - Αποτελεσματα

Οι πολλές συμμετοχές και το μεγάλο ενδιαφέρον των αθλητών για αγωνιστική
δραστηριότητα ήταν το χαρακτηριστικό των 1ων Περιφερειακών Αγώνων Ανάπτυξης
της χρονιάς, που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, για την Βόρεια Αττική
στον Ιππικό Όμιλο Βορείων Προαστίων και για τη Νότια Αττική στον Ιππικό
Όμιλο Μεσογείων.

Στη Νότια Αττική πρωταγωνίστησαν ιππείς από δύο ιππικούς ομίλους, τον Ιππικό
Όμιλο Αθηνών και τον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Βάρης. Οι δύο αμαζόνες του ΙΟΑ,
Μαριαλένα Αβράτογλου και Μαρία Τσιτσιλιάνου ήταν νικήτριες στις Κατηγορίες
αντίστοιχα Η και Ζ Νέων Ιππέων, ενώ τέσσερις κατηγορίες κέρδισαν οι ιππείς
του ΑΙΟΒ. Ο Zdenek Stastny, η Αθανασία Τσιγαρά και η Σαμαράγδα Γλου. Το
Ομαδικό Αγώνισμα των ομίλων στη Νότια Αττική κέρδισε ο Ιππικός Όμιλος
Καλυβίων και στην Βόρεια Αττική ο Ιππικός Αθλητικός Όμιλος Φιλίππων. Στην
Βόρεια Αττική στη σημαντικότερη επίσημη κατηγορία νικήτρια αναδείχθηκε η
Ισμήνη Σακάτη από την Πάτρα.

Τα αποτελέσματα των επίσημων κατηγοριών της Νότιας Αττικής είναι τα εξής:
Κατηγορία Η - ύψος 1.00μ. - συμμετοχές 26
1.Μ. Αβράτογλου - Orlineke - ΙΟΑ - 0 - 0 - 43,79, 2. Z. Stastny - Origano -
ΑΙΟΒ - 0 - 1, 3. Ι. Στράτη - Puhaj - ΙΟΑ - 0 - 4 - 37,54

Κατηγορία Ζ Νέων Ιππέων - ύψος 1.05μ. - συμμετοχές 19
1.Μ. Τσιτσιλιάνου - Bizu Admraus - ΙΟΑ - 0 - 0 - 36,42, 2. Μ. Αβράτογλου -
Orlineke - ΙΟΑ - 0 - 0 - 40,36, 3. Ν. Στρούκοβα - Apogeja - ΑΟΙ - 0 - 4 -
31,28

Κατηγορία Ζ Παλαιών Ιππέων - ύψος 1.05μ. - συμμετοχές 15
1.Z. Stastny - Crackerjack - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 35,02, 2. Α. Τσιγαρά - Sony
Boy - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 41,02, 3. Z. Stastny - Origano - ΑΙΟΒ - 0 - 4 - 49,29

Ομαδικό Αγώνισμα ύψος 1.10μ. - συμμετοχές 4
1.ΙΟΚΑΛSG - 0 - 201,72, 2. IOA - 4 , 3. IOM - 10

Κατηγορία Ε - ύψος 1.10μ. - συμμετοχές 27
1.Α. Τσιγαρά - Sony Boy - AIOB - 0 - 0 - 33,64, 2. Φ. Χάγερ - Gabor de
Tourniole - ΙΟΑ - 0 - 0 - 35,48, 3. Λ. Μαρτίνη - Bright Spark - ΙΟΑ - 0 -
0 - 36,83


Κατηγορία Δ - ύψος 1.15μ.- συμμετοχές 11
1.Z. Stastny - Irian de Valmont - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 38,81, 2. Α. Βανέζης -
Retina - ΙΟΑ - 0 - 0 - 41,81, 3. Π. Δαρεμάς - Conchita des Bygaerts -
ΙΠΠΟΣ - 0 - 0 - 42,10

Κατηγορία Δ Εφήβων - ύψος 1.15μ. - συμμετοχές 8
1.Σ. Γλου - Forever d'Ille - ΑΙΟΒ - 0 - 0 - 44,64, 2. Α. Χάγερ - Ria - ΙΟΑ -
0 - 0 - 45,22, 3. Α. Καρακασίλη - Pentagon - ΙΟΚΑΛSG - 0 - 4 - 41,63

Κατηγορία Γ - ύψος 1.20μ. - συμμετοχές 7
1.Z. Antal - Dali - ΑΟΙ - 0 -60,97, 2. P. Mishovski - Fakos Marshal - ΙΟΜ -
0 - 68,53, 3. Σ. Φαρμάκης - Felizitas - ΙΟΚΑΛSG - 0 - 71,65

Τα αποτελέσματα των επίσημων κατηγοριών της Βόρειας Αττικής είναι τα εξής:
Κατηγορία Η - ύψος 1.00μ. - συμμετοχές 72
1.Γ. Φούντα - Swutch - IOMS - 0 - 0 - 26,68, 2. Ε. Φιοράντη - Gershuin -
ΙΠΟΕΙΡ - 0 - 0 - 29,40, 3. Α. Καραγεώργου - Marshal - ΙΠΟΕΙΡ - 0 - 0 - 30,92

Κατηγορία Ε - ύψος 1.10μ. - συμμετοχές 55
1.Ι. Σακάτη - By Chance - ΙΟΠΑΤ - 0 - 0 - 30,34, 2. F. Bertok - Last
Chance - ΙΑΟΦ - 0 - 0 - 31,12, 3. Η. Σεργεντάνη - Capitol - ΙΟΒΟΠ - 0 - 0 -
31,34

Ομαδικό Αγώνισμα Ομίλων - ύψος 1.05μ. - συμμετοχές
1.ΙΑΟΦ - 0, 2. ΙΠΟΕΙΡ - 4 - 134,5, 3. ΕΙΟ - 4 - 149,06

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Παρασκευή, Φεβρουάριος 01, 2008

ΕΟΙ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας
σας προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωση
ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ,

που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
(Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι)

τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 19.00.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
η ΕΟΙ θα βραβεύσει τους αθλητές
που διακρίθηκαν το 2007
και θα τιμήσει τους χορηγούς της.


Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματεύς
Ισίδωρος Κούβελος Γιώργος Δενδρινός

ΕΟΙ : ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Η πρεμιέρα του αθλήματος της Υπερπήδησης Εμποδίων στη νέα αγωνιστική χρονιά
του 2008 θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, 2 και 3 Φεβρουαρίου. Οι 1οι
Περιφερειακοί Αγώνες Ανάπτυξης Βορείου και Νοτίου Αττικής θα φιλοξενηθούν
αντίστοιχα στον Ιππικό Όμιλο Βορείων Προαστίων και τον Ιππικό Όμιλο
Μεσογείων.

Οι αγώνες και στις δύο περιφέρειες θα αρχίσουν στις 10.00, ενώ στη Νότια
Αττική θα γίνουν τα αγωνίσματα ως κάτωθι: Την 1η ημέρα θα διεξαχθούν η
Κατηγορία Ή ύψους 1.00μ, η Κατηγορία Ζ Νέων και Παλαιών Ιππέων ύψους 1.05μ.
και ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής, μαζί με το Ομαδικό Αγώνισμα των
ομίλων ύψους 1.05 - 1.10μ. Τη 2η ημέρα θα γίνουν οι Κατηγορίες Ε και Ε
Παίδων ύψους 1.10μ., η Κατηγορία Δ και Εφήβων ύψους 1.15μ, η Κατηγορία Γ
ύψους 1.20μ. και ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.05μ. Στην Βόρεια
Περιφέρεια το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Την 1η ημέρα τις Κατηγορίες Η ύψους
1.00μ. και Ε ύψους 1.10μ. και ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.20μ.
και τη 2η ημέρα το Ομαδικό Αγώνισμα των ομίλων και τρία ακόμη αγωνίσματα
ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.05, 1.15μ. και 1.30μ.

Από τον Φεβρουάριο έως και το Μάιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 7
Περιφερειακοί Αγώνες Ανάπτυξης, από τους οποίους θα αναδειχθούν οι Πολυνίκες
στις επίσημες Κατηγορίες.

***

Εντωμεταξύ, τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας
διοργανώνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την
ετήσια εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης η ΕΟΙ θα τιμήσει τους χορηγούς και θα βραβεύσει τους αθλητές που
διακρίθηκαν το 2007. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 19.00.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ